Közérdekű információk

Közérdekű információk:

1.Juttatásokra vonatkozó információk 

 

Vezető tisztségviselő:

Mészáros Csaba – ügyvezető

alapbér: bruttó 700.000 Ft/hó ami -1/2020. (IV. 09.) számú taggyűlési határozat- alapján 2020.04.01-től 2020.09.30-ig módosul. 

felmondási idő: 6 hónap; végkielégítés: 6 havi távolléti díj (hatályos 2015.10.21-től)

Ténylegesen kifizetett prémium:

 

 

 

Választott tisztségviselők:

Dr. Hermann István – felügyelő bizottsági elnök

megbízási díj: 30.000 Ft/hó

Bakos László – felügyelő bizottsági tag

megbízási díj: 15.000 Ft/hó

Böröczky Tamásné – felügyelő bizottsági tag

megbízási díj: 15.000 Ft/hó

 

2.Egyéb információk:

 

Könyvvizsgáló: Kovács Zoltán

 

3.Alkalmazottaink és munkaköreik:

 

Pápa Árok utca 7. szám alatti telephelyen dolgozók száma: 9 fő

Pápa Szabó Dezső utca HRSZ:6918 szám alatti telephelyen dolgozók száma:

telep és szállításvezető: 2fő

adminisztráció: 2 fő

telepi beosztásban: 11 fő

rakodói beosztásban: 11 fő

gépkocsivezető: 10 fő