Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

Tájékoztató
lakossági házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről

Tisztelt Lakos!

Az alábbi néhány pontban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó főbb információkat gyűjtöttük össze néhány pontban. Kérjük a szolgáltatás zökkenőmentességének biztosítás érdekében figyelmesen olvassa át a tájékoztatót.

1. a szolgáltatást a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. a közszolgáltatás részeként nyújtja a hátralékkal nem rendelkező szerződött ügyfelei részére, ügyfélszolgálati időben (Árok utca, Szabó Dezső utca) személyesen tett igénybejelentés alapján
2. a 120 / 240 l-es gyűjtőedényt a KÖZSZOLG Nonprofit Kft. díjmentesen biztosítja átvételét a székhelyén, illetve telephelyén, ügyfelei részére az ügyfél igénylésének megfelelően
3. a gyűjtőedény a közszolgáltató tulajdona, azt az ingatlanhasználó használatra kapja meg átadás – átvételi dokumentum aláírását követően
4. az ingatlanhasználó felel az edény állagának megóvásáért és rendeltetésszerű használatáért
5. az ingatlanhasználó az edényért anyagi felelősséggel tartozik
6. az edénnyel összefüggő eseményekről (sérülés, eltulajdonítás, stb.) a közszolgáltatót haladéktalanul, írásban vagy az ügyfélszolgálati telefonszámon (06-89-777-990) tájékoztatni kell
7. az ingatlanhasználó a szolgáltatás igénybevételével összefüggő változásról haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles a közszolgáltatót tájékoztatni
8. ingatlanhasználó változása esetén az edényt vissza kell szolgáltatni a közszolgáltató részére
9. a gyűjtőedényben a gyűjtőedényen található matrica szerinti hulladékok gyűjthetők
10. nem megfelelő összetételű hulladék esetén a közszolgáltató az elszállítást megtagadja, az ürítés elmaradásának okáról kollégáink jegyzőkönyvet hagynak a helyszínen és fotót készítenek
11. a gyűjtőedények ürítése havonta 1 alkalommal minden hónap 1. teljes hetében történik hétfőtől péntekig reggel 6 órától a körzetkiosztásnak megfelelően
hétfő: 1. körzet, kedd: 2. körzet, szerda: 3. körzet, csütörtök: 4. körzet, péntek: 5. és 6. körzet (zsákos gyűjtésű területek kivételével)
2024. évi ürítési hetek: január 01-05, február 05-09, március 04-08, április 01-05, május 06-10, június 03-07, július 01-05, augusztus 05-09, szeptember 02-06, október 07-11, november 04-08, december 02-06;
ürítési igény bejelentése nem szükséges

12. az edény ürítésének elmaradása esetén – kivéve közszolgáltató hibája – pótürítésre mód nincs, ürítésre a következő alkalommal van lehetőség

13. többlethulladék (gyűjtőedény kapacitásán felül keletkező csomagolási hulladék) gyűjtésére szolgáló átlátszó 110 literes zsák Pápa, Árok utca 7. szám alatti ügyfélszolgálatunkon 100 Ft/db áron vásárolható!

Köszönjük, hogy Ön is szelektíven gyűjt!

KÖZSZOLG Nonprofit Kft.

Gyűjtési körzetek

Hétfő: 1. körzet, Kedd: 2. körzet, Szerda: 3. körzet, Csütörtök: 4. körzet, Péntek: 5., 6. körzet

Körzet térképhez kattintson ide.